آزمایش_انعقادی_PT_INR

 

 

فاکتور های انعقادی خون برای انعقاد خون لازم هستند.

 

پروترومبين يا فاکتور 2 ، يکی از فاکتور های انعقادی هست که توسط کبد ساخته ميشه و همونطور که میدونید ويتامين K هم برای ساخت پروترومبين و ساير فاکتورهای انعقادی لازم هستش.

 

آزمايش زمان پروترومبين (PT)، آزمايش بسيار مهمیه چون وجود 5 فاکتور انعقادی خون رو واسه ما بررسی ميکنه (یعنی فاکتور های 1 ، 2 ، 5 ، 7 و 10)

 

به عبارتی آزمايش زمان پروترومبين  (PT)، آزمايشی هست که در اون مدت زمانی رو که طول ميکشه تا خون لخته بشه اندازه گيری میشه. همچنين آزمايش PT برای بررسی عملکرد داروهای ضد انعقاد هم انجام میشه.

 

آزمايش PT ممکنه آزمايش INR هم ناميده بشه ( INRنسبت همسو شده بين المللی)، روش استاندارد شده آزمون زمان پروترومبين (PT) هست ، که بدون توجه به روش آزمايش (یعنی با یه روش واحد نه که هر روشی) انجام میشه.

 

بنابراين ما میتونیم نتايج رو به خوبی متوجه بشیم، حتی اگه نتايج مربوط به آزمايشگاه های مختلف با روش های مختلف انجام شده باشه، با استفاده از سيستم INR ، درمان با داروهای رقيق کننده خون (درمان ضد انعقاد) هماهنگ و يکسان خواهد بود. 

 

پس ارزش تشخیصی INR از PT خیلی بالاتره چون سنجشش دقیق تر و با یک معیاره به همین خاطر توی بعضی از آزمايشگاه ها فقط INR گزارش ميشه  و از  PT استفاده نمی کنند.

 

چه_وقتایی_بایدPT_رو_درخواستش_بدیم:

 

⭕️بررسی علت خونريزی غير طبيعی

 

⭕️بررسی عملکرد داروهای ضد انعقاد مثل وارفارين:

اگر آزمايش با اين هدف انجام بشه، ممکنه در ابتدا روزانه PT اندازه گيری بشه، وقتی که دوز مناسب دارو مشخص شد، ديگه لازم به انجام هر روز آزمايش نيست.

 

⭕️بررسی کاهش فاکتورهای انعقادی:

فقدان بعضی از فاکتور های انعقادی میتونه باعث اختلالاتی مثل هموفيلی،(که بيماری ارثی هست) بشه.

 

⭕️بررسی کمبود ويتامين K

 

⭕️بررسی جهت انجام جراحی که احتمال خونريزی داره

 

⭕️بررسی عملکرد کبد:

????ميزان پروترومبين همراه با ساير آزمايشات کبد انجام میشه مثل : آسپارتات آمينوترانسفراز و آلانين آمينو ترانسفراز.

 

⭕️بررسی اين که اگر بدن فاکتور های انعقادی را سريع مصرف کند، خونريزی متوقف نمی شود:

اين به اين معناست که شخص DIC دارد( انعقاد داخل عروقی منتشر)

 

میزان_نرمالPT_در_فرد_سالم:

 

آزمون زمان پروترومبین PT(و: 11 - 13 ثانیه که در هر آزمایشگاه میتواند متفاوت باشد.

 

میزان INR (نسبت همسو شده بین المللی) : 0.8 - 1.1 که در تمام آزمایشگاه ها ثابت است.

 

 

ميزان_غير_طبيعیPT:

 

خب طبیعیه که چون فاکتور انعقادی هست ما بحثی روی کم شدن مقدارش نداریم پس مشکلاتی که ایجاد میشه مربوط به افزایش میزان PT هست.

 

زمان_پروترومبين_در_موارد_زير_طولانی_میشه:

 

❌فقدان و يا کم بودن فاکتور های انعقادی(یعنی فاکتورهای 1 ،2،5،7و10) در خون

 

❌مصرف داروهای ضد انعقاد خون مثل وارفارين و در موارد نادری هپارین

 

❌تغيير در فعاليت هر يک از فاکتور های انعقادی

 

❌ساير مواد ، که مهار کننده ناميده می شوند ، روی فاکتور های انعقادی تاثير گذارند

 

❌افزايش استفاده از فاکتور های ضد انعقادی

 

❌بيماری کبدی مثل سيروز کبدی

 

❌ابتلا به انعقاد داخل عروقی منتشر(DIC)، که يک بيماری تهديد کننده ی حياته که در اون  بدن فاکتور های انعقادی رو سريع مصرف ميکنه ، به طوری که خون نميتونه لخته بشه.

 

نکات_پایانی:

 

اگه زمان پروترومبين طولانی تر از حد طبيعی بشه (حدود 1.5 تا 2.5 برابر مقدار طبيعی و INR 2  تا 3 )، بايد دوز مصرفی وارفارين را تغيير داد.

 

زمان پروترومبين در افرادی که دريچه مصنوعی قلب دارند ، افزايش پیدا میکنه ،چون اين دريچه ها باعث ايجاد لخته ميشن.

 

فاکتور های انعقادی خون برای انعقاد خون لازم هستند.

 

پروترومبين يا فاکتور 2 ، يکی از فاکتور های انعقادی هست که توسط کبد ساخته ميشه و همونطور که میدونید ويتامين K هم برای ساخت پروترومبين و ساير فاکتورهای انعقادی لازم هستش.

 

آزمايش زمان پروترومبين (PT)، آزمايش بسيار مهمیه چون وجود 5 فاکتور انعقادی خون رو واسه ما بررسی ميکنه (یعنی فاکتور های 1 ، 2 ، 5 ، 7 و 10)

 

به عبارتی آزمايش زمان پروترومبين  (PT)، آزمايشی هست که در اون مدت زمانی رو که طول ميکشه تا خون لخته بشه اندازه گيری میشه. همچنين آزمايش PT برای بررسی عملکرد داروهای ضد انعقاد هم انجام میشه.

 

آزمايش PT ممکنه آزمايش INR هم ناميده بشه ( INRنسبت همسو شده بين المللی)، روش استاندارد شده آزمون زمان پروترومبين (PT) هست ، که بدون توجه به روش آزمايش (یعنی با یه روش واحد نه که هر روشی) انجام میشه.

 

بنابراين ما میتونیم نتايج رو به خوبی متوجه بشیم، حتی اگه نتايج مربوط به آزمايشگاه های مختلف با روش های مختلف انجام شده باشه، با استفاده از سيستم INR ، درمان با داروهای رقيق کننده خون (درمان ضد انعقاد) هماهنگ و يکسان خواهد بود. 

 پس ارزش تشخیصی INR از PT خیلی بالاتره چون سنجشش دقیق تر و با یک معیاره به همین خاطر توی بعضی از آزمايشگاه ها فقط INR گزارش ميشه  و از  PT استفاده نمی کنند.

 

چه_وقتایی_بایدPT_رو_درخواستش_بدیم:

 

⭕️بررسی علت خونريزی غير طبيعی

 

⭕️بررسی عملکرد داروهای ضد انعقاد مثل وارفارين:

اگر آزمايش با اين هدف انجام بشه، ممکنه در ابتدا روزانه PT اندازه گيری بشه، وقتی که دوز مناسب دارو مشخص شد، ديگه لازم به انجام هر روز آزمايش نيست.

 

⭕️بررسی کاهش فاکتورهای انعقادی:

فقدان بعضی از فاکتور های انعقادی میتونه باعث اختلالاتی مثل هموفيلی،(که بيماری ارثی هست) بشه.

 

⭕️بررسی کمبود ويتامين K

 

⭕️بررسی جهت انجام جراحی که احتمال خونريزی داره

 

⭕️بررسی عملکرد کبد:

ميزان پروترومبين همراه با ساير آزمايشات کبد انجام میشه مثل : آسپارتات آمينوترانسفراز و آلانين آمينو ترانسفراز.

 

⭕️بررسی اين که اگر بدن فاکتور های انعقادی را سريع مصرف کند، خونريزی متوقف نمی شود:

اين به اين معناست که شخص DIC دارد( انعقاد داخل عروقی منتشر)

 

میزان_نرمالPT_در_فرد_سالم:

 

آزمون زمان پروترومبین PT(و: 11 - 13 ثانیه که در هر آزمایشگاه میتواند متفاوت باشد.

 

میزان INR (نسبت همسو شده بین المللی) : 0.8 - 1.1 که در تمام آزمایشگاه ها ثابت است.

 

 

ميزان_غير_طبيعیPT:

 

خب طبیعیه که چون فاکتور انعقادی هست ما بحثی روی کم شدن مقدارش نداریم پس مشکلاتی که ایجاد میشه مربوط به افزایش میزان PT هست.

 

زمان_پروترومبين_در_موارد_زير_طولانی_میشه:

 

❌فقدان و يا کم بودن فاکتور های انعقادی(یعنی فاکتورهای 1 ،2،5،7و10) در خون

 

❌مصرف داروهای ضد انعقاد خون مثل وارفارين و در موارد نادری هپارین

 

❌تغيير در فعاليت هر يک از فاکتور های انعقادی

 

❌ساير مواد ، که مهار کننده ناميده می شوند ، روی فاکتور های انعقادی تاثير گذارند

 

❌افزايش استفاده از فاکتور های ضد انعقادی

 

❌بيماری کبدی مثل سيروز کبدی

 

❌ابتلا به انعقاد داخل عروقی منتشر(DIC)، که يک بيماری تهديد کننده ی حياته که در اون  بدن فاکتور های انعقادی رو سريع مصرف ميکنه ، به طوری که خون نميتونه لخته بشه.

 

 

اگه زمان پروترومبين طولانی تر از حد طبيعی بشه (حدود 1.5 تا 2.5 برابر مقدار طبيعی و INR 2  تا 3 )، بايد دوز مصرفی وارفارين را تغيير داد.

 

زمان پروترومبين در افرادی که دريچه مصنوعی قلب دارند ، افزايش پیدا میکنه ،چون اين دريچه ها باعث ايجاد لخته ميشن.