هماتولوژی

 

جزوه ی جامع هماتولوژی دکتر یزدان دوست + کتاب تست  IQB

 

یا کلاس مجازی تضمینی هماتولوژی دکتر یزدان دوست

 

ایمنی

جزوه ی جامع ایمنولوژی دکتر یزدان دوست

 

آی کیو بی ایمنولوژی

 

کلاس مجازی تضمینی ایمنولوژی دکتر یزدان دوست

 

 

بیوشیمی

 

کتاب امیره نجات شکوهی 

 

یا کتاب دکتر احسانی

 

تست گنجینه ی جامع دکتر جعفر نژاد

 

زیست شناسی

 

کتاب جامع منصور عرب انتشارات خلیلی

 

تست   IQB

 

  زبان

 

کلاس مجازی زبان ارشد پزشکی استاد سیادت + کتاب IQB زبان

 

 

کانال ایمنولوژی و هماتولوژی دکتر یزدان دوست

 

 @heamato