منابع آزمون علوم آزمایشگاهی 2برای رشته های هماتولوژی و ایمنولوژی

 

هماتولوژی:

کتاب هنری دیویدسون یا جزوه جامع  هماتولوژی دکتر یزدان دوست

 

ایمنولولوژی:

ابولعباس یا جزوه جامع ایمنولوژی و سرولوژی دکتر یزدان دوست

 

 

بیوشیمی :

کتاب بیوشیمی امیره نجات شکوهی یا کتاب ضروریات بیوشیمی دکتر محمدی+ کتاب گنجینه دکتر جعفرنژاد

 

 

زیست شناسی:

زیست شناسی دکتر محمد نژآد یا کتاب دکتر منصور عرب و کتاب تست دکتر عبادی

 

 

زبان:

جزوه جامع زبان علوم پزشکی استاد سیادت