زمان اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی وزارت بهداشت  اعلام شد

 

 به گزارش سایت سنجش علوم پزشکی نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد وزارت در نیمه اول مرداد ماه سال 97اعلام خواهد شد.