ثبت نام چهلو دومین دوره آزمون MHLE

 

 

آغاز ثبت نام چهل و دومین آزمون MHLE از 20 شهریور

پایان ثبت نام و ویرایش 5 مهر 96

آغاز توزیع کارت 11 مهر 96

برگزاری آزمون 13 مهر 96

توزیع کارنامه آزمون زبان MHLE از 23 مهر 96