اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد هماتولوژی ۹۶ که هریک از خدمات ما به صورت حضوری و جزوه و یا مجازی استفاده کرده اند:

 

۱. پیام سیادت   رتبه۵       علوم پزشکی ایران

 

۲. میترا ذبیحی  رتبه ۹     شهید بهشتی

 

۳.نسیبه بیاتی                 تربیت مدرس

 

۴. جلال نقی نژاد        علوم پزشکی مشهد

 

۵. کیهان ابراهیمی         علوم پزشکی مشهد

 

۶.پریسا ملکی               علوم پزشکی کرمان

 

۷. سپیده ولی پور        علوم پزشکی بوشهر

 

۸. رامین باقری            علوم پزشکی مشهد

 

۹. مسعود خلیلی             تربیت مدرس

 

لیست در حال تکمیل می باشد 

با آرزوی موفقیت روز افزون برای همه ی شما عزیزان