1. جهت می دهد. برنامه ریزی این فرصت را در اختیارتان قرار می دهد که بدانید به کجا می خواهید بروید و چطور باید به آنجا بروید.بدون برنامه جهت مشخصی نخواهید داشت و وقت خود را برای کارهایی تلف خواهید کرد که ممکن است هیچ تاثیری در آینده شما نداشته باشد.

2-رویاهای قابل دسترس می دهد. اگر تابه حال رویاهای تان برای تان غیرممکن و دست نیافتنی می نمود، شاید به این خاطر بوده است که هیچ طرح و برنامه ای برای رسیدن به آنها آماده نکرده اید

.3- آرامش می دهد. همین که بدانید قدم ها و مراحل رسیدن به آن چه می خواهید را طی می کنید، احساس آرامش خواهید کرد. بدون برنامه دچار گیجی و سردرگمی خواهید شد که کجا بروید و روزتان را چطور بگذرانید.

4-هدف می دهد. وقتی تصمیم می گیرید که طبق برنامه پیش بروید برای خود هدفی خواهید داشت و برای رسیدن به آن قدم برمیدارید.

. 5-شور و اشتیاق می دهد. موفقیت، تحقق پیش رونده یک هدف ارزشمند است. موفقیت سرنوشت نیست. وقتی هدفی پیش روی خودداشته باشید، باشور و اشتیاق بیشتر و برای رسیدن به آن هدف قدم برمیدارید.

6-قدرت می دهد. برنامه ریزی و هدفمند بودن باعث می شود به طریقی درست پیش روید

7-داشتن چشم اندازی دقیق از زمان دارید. با برنامه درس خواندن این امکان را به شما می دهد که شروع و پایان مطالب را بدانید و زمانبندی درستی داشته باشید.

8-کل زندگی شما نظم پیدا می کند. کنکور نباید باعث شود شما کلیه کارها و برنامه های دیگر را کنسل کنیدتنها چیزی که لازم است باید به آنها نظم بدهید.

9-امکان مرور کردن های منظم خواهید داشت. که این بزرگترین عامل موفقیت خواهد بود

.10- اشکالات قابل کنترل می شود. اگر دید دقیق و حساب شده ای از برنامه درسی داشته باشید بهتر متوجه نقاط ضعف و قوت خود خواهید شد و جای جبران برایتان باز می شود.