شرایط شرکت در کلاس حضوری دکتر یزدان دوست متعاقبا به اطلاع دانشجویان عزیز خواهد رسید

‌آغاز ثبت نام کلاس ویژه مجازی هماتولوژی دکتر یزدان دوست( طرح تضمینی)

ویژه داوطلبین ارشد هماتولوژی

ظرفیت ۲۰ نفر